Συχνές ερωτήσεις

homeopathy-2Τι είναι Ομοιοπαθητική;

Η Ομοιοπαθητική είναι ένα φυσικό θεραπευτικό σύστημα που μπορεί να θεραπεύσει μια πληθώρα ασθενειών. Πρώτος ο Ιπποκράτης ανέφερε το νόμο των ομοίων , "όμοια ομοίοις εισίν ιάματα", στον οποίο βασίζεται η ομοιοπαθητική ιατρική.

Η Ομοιοπαθητική αντιμετωπίζει τον ανθρώπινο οργανισμό Ολιστικά. Για την Oμοιοπαθητική δεν υπάρχουν ασθένειες αλλά ασθενείς. Αυτό προκύπτει από το ότι στην Ομοιοπαθητική ο πάσχων άνθρωπος αντιμετωπίζεται σαν μια αδιαίρετη ενότητα αλληλοεπηρεαζόμενων ψυχικών, διανοητικών και σωματικών λειτουργιών. Αυτό σημαίνει ότι αντί να θεωρεί τα συμπτώματα μιας ασθένειας ως ανεπιθύμητα, τα βλέπει ως μέρος της φυσικής διαδικασίας αυτο-ίασης του οργανισμού από την ασθένεια.

Read more...